BGN 67 000 000

Обща стойност на проекта

Трасето на новия път в участъка на ЛОТ 1 е с обща дължина 31.4 км, Габарит А-28 м. Проектна скорост: 120 км/час.

Големи съоръжения: 22 бр.

В рамките на ЛОТ 1 са изградени 4 паркинга, 10 надлеза, 3 подлеза, 4 моста и 5 селскостопански подлеза, както и са реконструирани напоителни системи, водопроводи и електрически далекопроводи.

Количествата на извършените пътни работи са:

Изкопи  3 530 222 м3
Насипи до асфалт 3 597 781 м3
Асфалти 519 998 т

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор ІV. Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите