Agromah
Agromah Български   |   English
Agromah
Agromah

We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Agromah
Agromah
Agromah


Фирма „Агромах” е създадена през 1995 г., основно ориентирана в дейности, свързани с обработка на земеделски земи и зърнени култури. В продължение на няколко години /1995-1999/ фирмата стопанисва машини и съоръжения, с които под различна форма обработва около 20-30 хил. декара земя и насаждения. През 1999 г. „Агромах” като доказала се аграрна фирма, добре ориентирана пазарно, се насочва и към друг сектор на стопанството - инфраструктурното строителство.

Един от първите значими обекти в тази дейност фирмата осъществява, участвайки като основен изпълнител в проект за изграждане на „Трасе за отпичен кабел Кюстендил-Гюешево” изпълнявайки 18 км кабелен път и спомагателни съоръжения за същия. След изпълнението на този проект „Агромах” спечелва правото да бъде главен подизпълнител на италианската фирма „Тодини Конструкционе Дженерале” за „Рехабилитация на гл.път Е 79 „ в участъка Дупница-Кулата”. Този факт се явява решаващ за преориентацията на фирмата от аграрния сектор към инфраструктурното строителство.

С оглед тенденциите за развитие на капиталовото и инфраструктурното строителство ръководството взима решение за бъдещото развитие на фирмата именно в тези отрасли. ”Агромах” прекратява изцяло дейността си в селското стопанство и насочва усилията си в тези сектори.

Обект 161
Обект 161
Проект BG16RFOP001-7.001-0014-С01 ,,Лот 15 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Лот 3.1. на АМ „Струма“
Лот 3.1. на АМ „Струма“
Лот 3.1. на АМ „Струма“
Обект 160
Обект 160
Изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел Петрич - Мелник при км 425+180; пътен възел Генерал Тодоров при км 431+228; пътни връзки Марикостиново при км 433+355; пътни връзки Петрич – Кулата и Кулата – Петрич при км 435+020 на АМ Струма Лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 до км 438+500
Обект 159
Обект 159
СМР за изграждане на ПСОВ в с. Габрене и с. Михнево, община Петрич. 1 255 268,98 лв без ДДС
Обект 158
Обект 158
Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево, община Сатовча. Доставка и монтаж на 9 броя модулно пречиствателно съоръжение, Община Сатовча. 2 980 231.07 лв без ДДС
Обект 157
Обект 157
Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли. 1 205 620,80 лв. без ДДС
Обект 156
Обект 156
Строителство и допълнително проектиране на обект: Автомагистрала Струма, Лот 4, Участък Сандански Кулата от км. 423+800 до км. 438+500. 36 131 045.32 лв
Обект 155
Обект 155
Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и оборудване на Многофункционална зала и покрит басейн – гр. Доспат. 4,888,809.23 лв. БЕЗ ДДС
Обект 154
Обект 154
Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, реконструкция на пътища и улици на територията на община Сатовча. 20,551,620.19 лв БЕЗ ДДС
Обект 153
Обект 153
Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улични настилки в с. Борово, с.Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан. 2,444,748.82 лв. без ДДС
Детски панаир
Детски панаир
Подпомагане на провеждане на тематични ателиета в рамките на Детски панаир в Благоевград, 23-24 май 2015 г.
Обект 152
Обект 152
Изграждане на улица в ПИ с идентификатор N02676.11.4 по КК на гр. Банско
Обект 151
Обект 151
Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III-8652,Неделино-Старцево/-Пресока-мах.Читакови колиби, община Златоград
Обект 150
Обект 150
Реконструкция на водопроводна мрежа с. Рупите и водоснабдяване с. Марикостиново, община Петрич" по бособена позиция № 1 "Рeконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Рупите, община Петрич" и бособена позиция № 2 "Водоснабдяване на с. Марикостиново - реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Марикостиново, община Петрич" по Обособена позиция № 1 "Рeконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Рупите, община Петрич
Обект 149
Обект 149
Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от община Доспат
Обект 148
Обект 148
Основен ремонт на улици и общинска пътна мрежа – община Трън с две ОП ОП 1 – Основен ремонт на улици в гр. Трън и ОП 2 Основен ремонт на Четвъртокласната пътна мрежа на общ. Трън 2
Обект 147
Обект 147
Лот 38 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-56 Брезово - Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652, с обща дължина 17.179 ,област Пловдив
Обект 146
Обект 146
Възстановителни работи на аварирал участък от път II - 19 Симитли - Разлог - Г. Делчев км. 15+200, на територията на ОПУ Благоевград
Обект 145
Обект 145
Благоустрояване на улици на територията на община Симитли
Обект 144
Обект 144
Благоустрояване на ул. „Пеньо Пенев от о.т. 107 до о.т. 44 в кв. Струмско, гр. Благоевград и ремонт на паркинг в парка, в кв. 216В до ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград
 

Agromah Добив и обработка на инертни материали Добив и обработка на инертни материали
Agromah Производство и полагане на бетонови смеси Производство и полагане на бетонови смеси
Agromah Производство и полагане на бетонови елементи Производство и полагане на бетонови елементи
Agromah Производство на асфалтови смеси Производство на асфалтови смеси
Agromah Пътно строителство Пътно строителство
Agromah ВиК строителство ВиК строителство
Agromah Изкопно-земни услуги Изкопно-земни услуги
Agromah Транспортни дейности Транспортни дейности
Agromah Строително-изпитвателна лаборатория Строително-изпитвателна лаборатория
Agromah
Agromah
© 2012 Агромах. Всички права запазени.           WebDesignBG